Miguel González-Indrops

InDrops Medio Ambiente é unha empresa de base tecnolóxica fundada en 2012 por un equipo multidisciplinar con máis de 15 anos de experiencia ás súas costas no campo da consultoría e análise ambiental. A súa actividade está enfocada a dar servizos ás Administracións públicas, empresas e particulares en análise física-químicos e microbiolóxicos de calidade de augas (residuais, continentais, de baño, de consumo), análise de calidade de solos e sedimentos mariños, análises de residuos, fertilizantes e alimentos, bioensaios en sedimentos mariños e residuos, e consultoría ambiental en obras.

InDrops conta con acreditacións de ENAC como laboratorio de ensaio ISO 17025 para análise de augas e residuos sólidos, así como para a toma de mostras de augas, e como entidade de inspección segundo ISO 17020 para a inspección de residuos.

Nesta entrevista, Miguel González Castromil, director de InDrops, explica os servizos que ofrece a compañía, a actividade de I+D e innovación que desenvolven, así como os beneficios que lles aportou formar parte de Viratec.

En que zonas xeográficas traballan?

A sede principal de InDrops está situada en Santiago de Compostela e temos unha sede en Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Desde estas dúas sedes, ofrecemos os nosos servizos a toda España, aínda que a nosa actividade desenvolvémola principalmente dentro das comunidades nas que estamos instalados.

Como evolucionou o sector desde que InDrops iniciou a súa actividade?

O sector do medio ambiente é un sector que evoluciona a unha velocidade de vertixe. As crecentes normativas ambientais ditadas por Bruxelas que afectan a todos os sectores industriais, así como as cada vez maiores esixencias de calidade, empúxannos a estar a mellorar día a día no noso traballo para ofrecer uns servizos que vaian cara á excelencia para que os nosos clientes teñan completas garantías e confianza en nós.

Desde o noso inicio en 2012 triplicamos o persoal e, coas novas instalacións que estamos a construír financiadas dentro do programa Consolida Bio, temos garantida a absorción do crecemento previsto para os próximos anos.

Desenvolven unha intensa actividade de I+D. Podería destacar algún proxecto de relevancia?

Desde as nosas orixes apostamos fortemente pola I+D e a innovación. Nos últimos anos desenvolvemos diferentes sensores para medir a calidade das augas sen a necesidade de pasar polo laboratorio. Os sensores máis destacables son para determinar a calidade microbiolóxica das augas de baño e para a determinación in situ de praguicidas e hidrocarburos.

Actualmente estamos a desenvolver un proxecto de innovación dentro da convocatoria Consolida Bio, convocada por GAIN (Axencia Galega de Innovación) para o apoio á consolidación do sector biotecnolóxico a través de plans de investimento e innovación, financiados por en o marco do eixo REACT-UE do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) de Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19.

No devandito proxecto estamos a desenvolver dúas liñas de innovación. A primeira está enfocada no desenvolvemento dun sistema de cultivo de anfípodos no laboratorio para o seu posterior uso en bioensaios (ensaios biolóxicos) para avaliar o grao de toxicidade dos sedimentos mariños. O cultivo no laboratorio proporcionaranos vantaxes tanto competitivas como de calidade e axilidade nos resultados obtidos.

A segunda liña permitiranos desenvolver unha nova actividade de negocio consistente no servizo de valorización de residuos, baseándose na caracterización inicial dos residuos e posterior análise das diferentes opcións de reutilización e valorización dos residuos.

Para levar a cabo estas dúas liñas de innovación, incorporouse novo instrumental de laboratorio que, xunto coa construción dunhas novas instalacións, permitirannos abordar con solvencia os novos proxectos desenvolvidos. Todo isto está financiado dentro da convocatoria Consolida Bio.

Recentemente foron acreditados por ENAC como Entidade de Inspección en Residuos. Que supón para InDrops este recoñecemento? Que servizos sumaron á súa oferta?

A consecución da acreditación de InDrops como entidade de inspección para residuos segundo ISO 17020 foi un dos fitos do programa Consolida Bio. A tendencia actual que observamos en todos os sectores industriais é o enfoque cada vez maior ao respecto polo medio ambiente. O sector da xestión dos residuos é un sector implicado de forma directa no respecto ambiental e que, á súa vez, está a ter cada vez unhas esixencias máis grandes derivadas da crecente normativa de aplicación e da propia implicación do sector.

En InDrops levamos anos realizando análises de residuos, co que coñecemos o sector, e a partir de agora, como entidade de inspección, poñémonos á disposición tanto dos produtores como dos xestores de residuos para axudarlles na consecución das súas esixencias ambientais con todo o noso equipo técnico e avalados por ENAC coa acreditación ISO 17020.

Na nosa carteira incorporamos agora, baixo acreditación, os seguintes servizos: caracterización de residuos para admisión en vertedoiro (caracterización básica e probas de cumprimento), utilización de lodos no sector agrario e admisión de residuos en instalacións de tratamento ou valorización; clasificación de residuos perigosos/non perigosos; e asignación de código LER.

Como socios de Viratec desde os seus inicios, que lles aporta formar parte do clúster?

InDrops é socio de varios clústeres, co cal, coñecemos as bondades e vantaxes de poder asociarse e establecer sinerxías con outras empresas do sector. Por iso, cando nos informaron de que se estaba creando o clúster Viratec en Galicia subímonos ao carro desde o primeiro momento, xa que a nosa actividade e proxección futura enmárcanse 100 % nos obxectivos de Viratec.

Desde que empezou esta singradura, abríronsenos portas no sector que de forma individual tería sido máis difícil conseguir. Ademais, con Viratec temos unha ventá directa coa Administración para poder achegar a nosa experiencia en futuras normativas ou regulamentacións relacionadas co medio ambiente.

Viratec é tamén unha ferramenta moi potente para xerar consorcios de I+D+i para poder optar e desenvolver proxectos innovadores que melloren a vida das persoas, no mundo no que vivimos rodeados de riscos ambientais globais.