VIRATEC

O Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular nace coa misión de incrementar a capacidade tecnolóxica, de innovación e a competitividade das empresas galegas que achegan solucións ambientais.

VIRATEC un ecosistema de cooperación pública-privada e entre empresas que xera sinerxías entre distintas áreas de coñecemento, promove a I+D+i, mellora a formación e crea oportunidades de internacionalización, para contribuír ao desenvolvemento sustentable da sociedade galega e a preservación do seu medio ambiente, baixo os principios da Economía Circular.

A nosa visión é a de ser un referente no desenvolvemento e implantación de tecnoloxías, procesos e solucións ambientais, a nivel local, nacional e internacional.

VIRATEC fórmase coa vontade de ser unha organización aglutinadora e promotora das solucións en materia de medio ambiente, cambio climático e economía circular contribuíndo a que as entidades contribúan activamente ao logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 das Nacións Unidas.

Nace centrado no Pacto Verde Europeo da Unión Europea que conta con obxectivos como impulsar un uso eficiente dos recursos mediante o paso a unha economía limpa e circular e restaurar a biodiversidade e reducir a contaminación. Así mesmo, tanto a Estratexia Española de Economía Circular, España Circular 2030 desenvolvida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico como a Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030 promovida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, son outros dos piares de VIRATEC. Ambas as estratexias alíñanse cos obxectivos dos dous plans de acción de economía circular da Unión Europea, Pechar o círculo: un plan de acción da UE para a economía circular de 2015 e un novo novo Plan de Acción de Economía Circular para unha Europa máis limpa e competitiva de 2020.

VIRATEC centra o seu traballo en xerar alianzas público-privadas que desenvolvan proxectos innovadores centrados en lograr unha economía sustentable, descarbonizada, eficiente no uso dos recursos e competitiva.

Que son as tecnoloxías ambientais?

A industria da tecnoloxía ambiental é un dos axentes chave na consecución do desenvolvemento sustentable. A enxeñería ambiental leva anos axudando a afrontar os problemas ambientais de forma integral, tendo en conta as variables sociais, económicas, ecolóxicas e tecnolóxicas. O seu obxectivo é o de proporcionar solucións que contribúan ao desenvolvemento sostible, axudar a conservar os recursos naturais e mellorar a calidade de vida da sociedade actual e futura.

Que é a economía circular?

A economía circular é a alternativa que busca volver definir o crecemento e implicar a toda a sociedade. Expón a idea de que os recursos que posuímos son finitos e que o residuo ten que eliminarse a través de deseños máis eficientes.
A economía circular apoia o uso de enerxías renovables e ten tres principios claros:

 • Eliminar residuos e contaminación desde o deseño
 • Manter produtos e materiais en uso.
 • Rexenerar sistemas naturais.

Fonte: Ellen Macarthur Foundation

Áreas estratéxicas

 1. Fomento da cooperación entre as empresas do sector.
 2. Promoción da excelencia na capacidade tecnolóxica (I+D+i).
 3. Implicación nos desafíos medio ambientais locais e globais.
 4. Sensibilización e divulgación dunha cultura de medio ambiente.
 5. Contribución al desarrollo sostenible de Galicia.
 6. Tecnoloxías limpas e eficientes.
 7. Alianzas estratéxicas.
 8. Contribución ODS.
 9. Identificación de oportunidades de internacionalización para as empresas do sector.
Descubre más sobre Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular

Obxectivos

 1. Aglutinar aos actores involucrados no sector da tecnoloxía e xestión ambiental en Galicia: empresas, asociacións empresariais, universidades, grupos, asociacións e centros de investigación e innovación.
 2. Mellorar a competitividade das empresas do sector ambiental en Galicia por incremento da súa capacidade tecnolóxica e da formación do seu persoal.
 3. Mellorar o posicionamento das empresas e entidades de investigación no ámbito nacional e internacional.
 4. Fomentar o incremento de valor económico das empresas e do sector a través de propostas de valor, tanto ao mercado nacional como ao internacional.
 5. Establecer colaboracións estables con institucións e entidades galegas, españolas e internacionais de recoñecido prestixio no ámbito académico, de investigación e desenvolvemento tecnolóxico en materia de medio ambiente
 6. Ser interlocutor da Administración coa proposta de normativas e solucións ambientais eco-eficientes
 7. Informar á Sociedade sobre temas de carácter xeral medio ambiental relevantes
 8. Promover a realización de proxectos e actividades de I+D+i e a súa transferencia ao sector produtivo de forma efectiva
 9. Fomentar propostas conxuntas para solución integral de problemas ambientais, buscando oportunidades en mercados españois e internacionais
viratec-Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular-
 1. Apoiar a outros sectores económicos a través de asociacións e proxectos inter-clúster.
 2. Dar a coñecer as capacidades de Galicia como plataforma de innovación, a nivel nacional e internacional, no sector ambiental.
 3. Promover a internacionalización do sector na forma de transferencia e comercialización de tecnoloxía desenvolvida en Galicia.
 4. Impulsar o emprendemento no sector medio ambiental.

Datos

70
entidades
asociadas

+2.000
millóns de euros
de cifra de negocio