Viratec y AEIGA colaboran para promover la economía social en el ámbito de la economía circular

Representantes de Viratec e de AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción de Galicia), entidade socia do clúster, mantiveron unha reunión o pasado mes de xullo para establecer liñas de colaboración coa finalidade de promover a economía social no ámbito da economía circular. A reunión tamén contou con representantes de CEGASAL (Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro).

No encontro, abordáronse diferentes accións colaborativas para difundir a actividade de ambas as entidades en favor da inclusión e a inserción laboral na comunidade galega.

AEIGA aglutina a empresas de inserción laboral, entre as que se atopan diferentes entidades dedicadas á xestión de residuos, á produción agroecolóxica e aos servizos forestais e de xardinería, principalmente. Por tanto, a economía circular é un dos valores fundamentais.

Como parte de Viratec, AEIGA busca protagonizar o cambio cara a un mundo máis sostible onde a produción e o consumo responsable sexan a norma, transitando cara a un modelo económico no que se reduza ao mínimo a xeración de residuos e promóvase a reutilización, a reciclaxe e a valorización de recursos. A Asociación incide na importancia dun enfoque empresarial socialmente responsable e comprometido coa economía circular para facer fronte aos desafíos actuais e aos retos futuros.

As empresas de inserción son aquelas que, máis aló das súas funcións económicas a través da produción de bens e a prestación servizos, teñen como misión servir como medio de loita contra a exclusión social e como ferramenta de inserción sociolaboral, ofrecendo oportunidades laborais a persoas en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión. Estas persoas atopan nas empresas un espazo onde desenvolver as súas habilidades e competencias, mellorando a súa empregabilidade e favorecendo así a súa integración no tecido empresarial ordinario en particular, e na sociedade en xeral. Aquí se pode coñecer máis información sobre o labor de AEIGA.