Viratec incorpórase como socio ao Pacto Mundial España

O clúster xa forma parte da Rede Española, as máis numerosa e relevante das 70 redes locais que a iniciativa impulsa en todo o mundo. No caso español suma máis de 2.100 entidades adheridas, das que máis de 930 son socias.