Solucións ambientais para entidades locais

Viratec organiza xunto co Club de Excelencia en Sostenibilidad e a Xunta de Galicia a xornada “Solucións ambientais para entidades locais”, que terá lugar en Santiago de Compostela o próximo 14 de novembro.

A regra das 9 R da economía circular

É moi probable que te atoparas en máis dunha ocasión coa regra das 3 R (reducir, reutilizar e reciclar). Esta idea promove tres accións básicas para desenvolver actuacións responsables para o coidado do medio ambiente, enfocadas en optimizar os recursos e minimizar os residuos xerados.

Viratec incorpórase como socio ao Pacto Mundial España

O clúster xa forma parte da Rede Española, as máis numerosa e relevante das 70 redes locais que a iniciativa impulsa en todo o mundo. No caso español suma máis de 2.100 entidades adheridas, das que máis de 930 son socias.