Depoinnova é un programa de compra pública de innovación que a Deputación de Pontevedra espera cofinanciar con fondos europeos a través do Ministerio de Ciencia e Innovación e do PERTE de Dixitalización do ciclo da auga integrado no Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Para promover a innovación como a ferramenta clave de desenvolvemento da provincia, a execución do proxecto contará co instrumento de compra pública de innovación (CPI).

Co obxectivo de coñecer as diferentes propostas para responder aos devanditos desafíos, a Deputación convocou un proceso de consulta preliminar ao mercado que finaliza o próximo 28 de setembro e que pon sobre a mesa ata seis retos aos que dar resposta: