Comezamos a materializar medidas concretas da Estratexia Circular España 2030 co I Plan de acción de economía circular aprobado polo Consello de Ministros.

O Plan con máis de 1.500 millóns de euros inclúe 116 medidas a desenvolver entre 2021-2023 para consolidar un modelo económico circular e descarbonizado.

Estas medidas xiran ao redor de 8 eixes:

  1. Produción (17 medidas)
  2. Consumo (13 medidas)
  3. Xestión de residuos (30 medidas)
  4. Materias primas secundarias (12 medidas)
  5. Reutilización de auga (4 medidas)
  6. Conciencia e participación (19 medidas)
  7. Investigación, innovación e competitividade (9 medidas)
  8. Emprego e formación (12 medidas)

 

O primeiro dos eixes céntrase na produción (deseño e fabricación) e está dirixido a sectores que van desde a silvicultura, o turismo ou a industria alimentaria.

Destaca a iniciativa Circular PEME que busca integrar a economía circular en pequenas e medianas empresas, e desenvolver novos modelos de negocio, promover a xeración de ideas e adaptarse ao cambio do modelo linea ao circular.

Neste eixe incluíuse tamén o financiamento de accións para implantar a economía circular en empresas privadas, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.