Stechome é unha empresa que ten a súa orixe aproximadamente en 2005. Xorde co obxectivo de dar servizos de xestión enerxética ás comunidades de propietarios con sistemas centralizados de auga quente e calefacción. Ao longo dos anos foi evolucionando ata transformarse nunha empresa integral e transversal en diferentes aspectos relacionados coa eficiencia enerxética, a consultoría e o desenvolvemento de servizos que, apoiados na tecnoloxía, propoñen e desenvolven solucións relacionadas coa xestión eficiente da enerxía.

Entrevistamos a Luis Mª Sánchez García, responsable de proxectos de Stechome, sobre a actividade que desenvolve a empresa e os servizos que ofrece, así como o impacto dos prezos da enerxía no comportamento dos usuarios, a concienciación a nivel ambiental e a importancia da cooperación para promover solucións ambientais e fomentar a economía circular.

Con que tipo de organizacións e entidades adoita traballar Stechome? En que zonas xeográficas desenvolve principalmente a súa actividade?

Actualmente traballamos tanto co sector privado como co sector público, tendo unha estreita relación con administradores de leiras, arquitectos, enxeñerías e empresas de rehabilitación enerxética, así como concellos e institucións que desenvolven proxectos de rehabilitación ou rexeneración urbana ou mesmo xestión de vivenda pública destinada ao alugueiro.

Ao longo destes anos desenvolvemos diferentes servizos relacionados coa xestión enerxética para a vivenda pública e privada, impulsando procesos de empoderamento e de cambio de hábitos que permitan aos usuarios, propietarios ou inquilinos de vivenda dispoñer e gozar do máximo confort co menor custo, apoiándonos loxicamente na tecnoloxía como panca de cambio para unha transición enerxética.

En Stechome son especialistas en empoderamento enerxético. En que consiste e como o aplican?

O empoderamento, formación e sensibilización dos usuarios ou consumidores de enerxía é un dos nosos piares como filosofía empresarial, na que apostamos por utilizar a información dunha maneira amigable axudando ao consumidor de enerxía a interpretar correctamente os seus hábitos e a información do seu comportamento.

Contamos cunha metodoloxía propia para formar e informar a diferentes tipoloxías de usuarios e consumidores de enerxía, así como diversas ferramentas que lles permiten ser conscientes en tempo real do impacto da enerxía na economía da súa vivenda.

Entendemos que é fundamental que o usuario sexa consciente en tempo real do seu comportamento, consumo e custo, e para iso desenvolvemos solucións que permiten medir o seu contador eléctrico e/ou térmico, así como as súas condicións de confort interior vinculando perfís de comportamento e hábitos de uso xerando con iso indicadores, alarmas e notificacións. Todo isto permitiralle adecuar os seus hábitos para conseguir reducir ao máximo a súa factura enerxética sen ver reducidas a súa calidade de vida ou o seu confort.

Colaboran con entidades de vivenda social e axencias que loitan contra a denominada “pobreza enerxética”. Como impactou ultimamente neste aspecto o incremento dos prezos da enerxía?

Sempre apostamos por colaborar con diferentes entidades públicas e privadas que aposten por unha verdadeira transformación do sector enerxético, e para iso aliámonos con aquelas que desenvolven proxectos de sensibilización, información e empoderamento enerxético, deseñando e implementando solucións que permitan anticiparse a situacións de pobreza enerxética e mesmo implantando procesos de autoxestión enerxética.

Temos claramente identificados diferentes perfís e comportamentos que necesitan axuda, acompañamento e asesoramento en calquera aspecto relacionado coa enerxía, e fomos capaces de deseñar solucións a medida que permitan titorizar e acompañar aos usuarios en diferentes aspectos de consumo e comportamento enerxético vinculados á factura eléctrica ou térmica.

Unha das nosas principais liñas de actuación está relacionada coa xestión da vivenda pública de alugueiro; especialmente aquelas de alugueiro social onde desenvolvemos solucións e procedementos que permiten ás institucións identificar situacións de pobreza enerxética ou de falta de confort, e mesmo canalizar axudas ou propostas económicas que veñan paliar ou minimizar o impacto de enerxía nas familias.

Ao longo dos últimos anos o impacto da enerxía transformou o comportamento enerxético de moitos usuarios, xa sexan fogares, comercios ou pemes. Estamos nun proceso de cambio e aínda que hai unha verdadeira aposta pola sustentabilidade, a implantación das enerxías renovables e a eficiencia enerxética, lamentablemente aínda queda moito por facer.

Con todo, temos moi claro que cando un usuario coñece o seu comportamento e o impacto da enerxía, o seu consumo e custo redúcense de maneira drástica ata nun 10 %.

A concienciación sobre sustentabilidade e a importancia da eficiencia enerxética é cada vez maior, tanto a nivel familiar como empresarial. Esta situación fai máis propicia a implantación de solucións ambientais que ofrece Stechome?

Está claro que mentres a enerxía segue aparecendo nos telexornais, ben polo cambio climático ou pola subida das tarifas, esa presenza axuda a que a xente se conciencie coa necesidade real de reducir a demanda e de consumir enerxía de orixe renovable.

Stechome, de maneira paralela a esta circunstancia, está a adaptarse e esforzando por desenvolver solucións tecnolóxicas que permitan facilitar estes procesos, e tentando crear ecosistemas tecnolóxicos de carácter enerxético que permitan xestionar a demanda e a produción dunha maneira global, impulsando así procesos de participación cidadá como poden ser as comunidades cidadás de enerxía ou os mesmos sistemas centralizados de auga quente ou calefacción.

Hai un gran campo e percorrido por facer, pero actualmente xa temos a roda en marcha e é importante que non se pare e que se sigan desenvolvendo solucións e servizos vinculados á avaliación do mercado e que poidan contribuír a un cambio de comportamento e de hábitos enerxéticos en calquera tipo de consumidor.

Unha das áreas estratéxicas de Viratec é o fomento da sensibilización e a divulgación sobre unha cultura ambiental. Que oportunidades detectan no seu sector para mellorar a concienciación ambiental da sociedade?

Dentro do sector residencial hai un gran campo de traballo. Ata a data, a edificación apenas incorporou aspectos vinculados á sustentabilidade, e en pleno 2023 séguense construíndo edificios como hai 50 anos. E aínda sendo certo que actualmente existen directivas e normativas que empuxan a un cambio real e tanxible no sector residencial, o habitual é que nos atopamos coas reticencias de propietarios, usuarios e institucións para realizar un cambio real.

É fundamental que as institucións apoien técnica, tecnolóxica e economicamente o desenvolvemento e transformación enerxética do sector residencial, axudando e contribuíndo á formación de profesionais con liñas de incentivos e accións que permitan a propietarios ou residentes transformar o actual parque de vivendas en modelos próximos ou próximos aos estándares europeos enmarcados baixo o termo de “edificios de enerxía case nula” ou EECN.

Para iso, desenvolvemos a metodoloxía específica IA ZERO Rehabilitación que, apoiada na ferramenta Plataforma 3R, creada para a xestión dos procesos de rehabilitación, ten como obxectivo dotar aos administradores e xestores de edificios de estratexias e itinerarios para desenvolver proxectos de rehabilitación enerxética integrais, así como facilitarlles un soporte dixital que lles permita xestionar e dirixir dunha maneira total todos os procesos relacionados coa rehabilitación enerxética, incluíndo tomas de acordos, contratación de empresas especializadas e mesmo a verificación das solucións técnicas implantadas pasando por procesos de monitoraxe ou a accesibilidade.

Adheríronse recentemente a Viratec. Que esperan que lles achegue o clúster? E que pode achegar Stechome ao clúster e ao sector ambiental?

Desde os nosos inicios comprendemos que é fundamental colaborar e cooperar coas empresas do sector compartindo información, coñecendo os casos de éxito e os problemas existentes. Todo iso axuda a constituír un sector robusto, estruturado e que, achegando calidade, permite xerar negocio e actividade para todos os axentes do sector.

Decidimos adherirnos a Viratec porque compartimos ao 100 % os seus obxectivos, iniciativas e plan de traballo, e gustaríanos ser parte activa de calquera proxecto que contribúa a un cambio do modelo enerxético, así como á xeración de emprego vinculado ao sector ambiental e sostible.

Pola nosa banda estamos dispostos a achegar traballo, experiencia, iniciativas e apoio a calquera empresa que queira desenvolver solucións, servizos e proxectos que xeren negocios recorrentes e actividade profesionalizada.

Se queremos afrontar e dar resposta aos grandes retos enerxéticos e ambientais que temos encima, é fundamental que as empresas traballemos da man e rememos no mesmo sentido apostando por solucións sensatas e afastadas de modas ou de intereses meramente especulativos