Dixitalización de Obradoiros de Viratec, Economía Circular y soluciones ambientales

Nos obradoiros organizados por Viratec baixo o programa Obradoiros do Igape á Dixitalización Industria 4.0, os participantes están a coñecer diversas solucións tecnolóxicas e casos de éxito, xerando espazos de debate nos que comezan a xurdir as primeiras ideas de proxectos conxuntos entre as empresas e entidades participantes.

Obradoiro sobre os retos da industria 4.0 nas empresas ambientais

Estas sesións oriéntanse a empresas que xa están no camiño da tecnoloxía aplicada ao medio ambiente. O primeiro tema abordado foi a importancia da xestión en investigación e innovación, impulsando a vixilancia tecnolóxica no seo das empresas co fin de coñecer as tendencias do mercado e as posibles vías de financiamento público que lles permitan situarse á vangarda tecnolóxica no sector ambiental. Como casos de éxito, interviñeron representantes das empresas Linknovate e Innguma. En abril proseguirán as sesións, que permanecen abertas á incorporación de novas empresas interesadas en asistir, tanto na modalidade presencial como en liña.

Obradoiro para empresas do sector agroalimentario e forestal/madeira

Neste caso, o obxectivo é axudar ao sector agroalimentario e forestal galego a avanzar na sostibilidade a través de novas solucións ambientais baseadas na dixitalización, mostrando as capacidades que nesta materia posúen as entidades socias de Viratec. Concretamente, Ziclos Circular Economy explicou como a xestión de residuos téxtiles está a xerar outro novo modelo de negocio, mentres que ASM Soft abordou o ámbito das depuradoras, os xemelgos dixitais e o control das plantas, tendo en conta a crecente necesidade de optimizar a xestión da auga, unha cuestión de especial importancia para que a industria forestal e agroalimentaria sexa máis sostible e reduza os seus custos de xestión e mantemento. Pola súa banda, outra entidade socia de Viratec, Cetaqua, expuxo os proxectos europeos nos que están inmersos a este respecto.

Obradoiro sobre valorización do dato

Na primeira sesión grupal celebrada déronse a coñecer diversas ferramentas e estratexias para valorizar o dato, ademais de afondar no coñecemento das certificacións aplicables ao redor da trazabilidade dos residuos.

A empresa Newmind presentou as súas capacidades no ámbito da metodoloxía lean, así como diversas solucións dixitais para a captación e a xestión de datos, tecnoloxías xa empregadas con éxito nos seus proxectos.

Nas próximas sesións intervirán as empresas Teimas, Perfect Numbers, Creatiblock e Tecalis, que presentarán solucións no ámbito da sensórica, internet of things, blockchain, firma electrónica e xestión dixital de procesos.